Technologia

Firma wykonuje otwory pod przeszkodą (np. drogą) metodą przewiertu. W powstały otwór wsuwana jest następnie rura osłonowa o średnicy 32mm – 273mm w zależności od założeń projektowych. Wykonujemy przewierty o długości do 30 m.

Wymiary wykopu roboczego:
szerokość – 1m , długość – 2m.

Zalety:

– w przeciwieństwie do tradycyjnej metody wyeliminowana została konieczność przecinania – i tym samym niszczenia – nawierzchni dróg, która niesie za sobą oganiczenia w ruchu ulicznym, konieczność uzyskania zezwoleń na zatrzymanie ruchu ulicznego oraz kosztowne przywracanie poprzedniego stanu nawierzchni

– szybkość (większość prac jest ukończona w ciągu kilku godzin od momentu ich rozpoczęcia)

– ruch uliczny nie jest ograniczony w żaden sposób

– brak hałasu typowego dla robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu

– atrakcyjna cena w porównaniu do tradycyjnych metod