Oferta

Oferujemy następujące metody bezwykopowe:

»  przewierty poziome umożliwiają bezkolizyjne układanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi takimi jak na przykład jezdnia, rzeka, utwardzony plac czy torowisko. Brak konieczności wykonania wykopów sprawia, że wyeliminowane zostają zakłócenia w ruchu pieszym i drogowym, a realizacja prac przebiega znacznie szybciej.
Wiertnice służące do wykonania przewiertów charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu można wykorzystywać je praktycznie w każdych warunkach terenowych. Jednocześnie system sterowania i kontroli przewiertu umożliwia dużą dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac.

»  przeciski hydrauliczne polegają na rozpychaniu ziemi na wymiar wtłaczanych drągów przeciskowych. Po wykonaniu przepychu, w trakcie wycofywania tłoczyska, otwór zostaje powiększony do wymaganej średnicy z jednoczesnym wciągnięciem za sobą rury. Przy tej technologii gleba nie jest odbierana, lecz zagęszczana w miarę wzrostu objętości otworu, wytwarzanego narzędziem, przepychanym przez glebę. Zaletą tej technologii są małe gabaryty urządzenia co powoduje, iż ustawienie urządzenia nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej co jest szczególnie istotne przy pracach na silnie zurbanizowanym terenie.